FEIDAL Polska Sp. z o. o., Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 12a
         
         

REKLAMACJE

Obsługa reklamacji

FEIDAL Polska na bieżąco monitoruje procesy produkcji i magazynowania asortymentu znajdującego się w ofercie FEIDAL. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Działem Kontroli Jakości FEIDAL odpowiedzialnym za obsługę zgłaszanych reklamacji (reklamacje@feidal.pl). Aby usprawnić proces oceny zgłoszonych zastrzeżeń, prosimy o zapoznanie się z procedurą reklamacyjną oraz o wypełnienie poniżej załączonego Protokołu Reklamacyjnego PDF.

Procedura reklamacyjna:

  1. Zgłoszenie reklamacyjne przyjmowane jest w formie pisemnej, wypełnione na Formularzu Reklamacyjnym (do pobrania poniżej).
  2. Czas na rozpatrzenie reklamacji przez Producenta to 14 dni od daty wpłynięcia Formularza Reklamacyjnego w przypadku osób indywidualnych (B2C) lub prowadzących działalność gospodarczą niezwiązaną z branżą farb lub wykończeniową.
  3. Zgłoszenie będzie rozpatrywane, gdy Klient przedstawi dokumenty potwierdzające, że reklamowany towar jest produkcji FEIDAL Polska Sp. z o.o. tj.: faktury zakupowe, nr partii i data produkcji.
  4. Należy określić czy Reklamujący jest podmiotem gospodarczym, czy klientem indywidualnym, bo od tego zależy czy stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego czy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  5. Jeśli jest to niezbędne, przedstawiciel firmy FEIDAL (Doradca Techniczno-Handlowy lub przedstawiciel laboratorium) dokona wizji lokalnej na inwestycji, na której reklamowany jest towar. Wynikiem takiej wizji jest zgromadzenie dokumentacji zdjęciowej i ewentualnie pobranie próbek do przebadania w siedzibie firmy. Wszystkie te dane oraz dokładny opis wady przedstawiony w protokole pozwoli z większą precyzja określić przyczyny wady.
  6. Należy określić jasno żądania reklamacyjne – czy zadośćuczynienie w towarze, ilość i inne parametry towaru.
  7. Formularz reklamacyjny oraz całą zebraną dokumentację (faktury zakupowe, zdjęcia, próbki) należy dostarczyć niezwłocznie do siedziby firmy FEIDAL Polska.
  8. W przypadku uznania reklamacji, Dział Reklamacji przekazuje niezwłocznie do produkcji zlecenie produkcyjne wg żądań reklamacyjnych.
  9. W przypadku decyzji odrzucającej, odpowiedź reklamacyjną wysyła się pocztą elektroniczną (jeśli jest taka możliwość) oraz pocztą konwencjonalną za potwierdzeniem wysłania najpóźniej w 14 dniu od przyjęcia reklamacji (data na formularzu reklamacyjnym).