FEIDAL Polska Sp. z o. o., Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 12a
         
         

VARIOMAS MAX START

VARIOMAS MAX START

Mocna gładź konstrukcyjna

 • Grubość warstwy 1-5 mm
 • Twarda
 • Wzmacniana włóknami PP 600 μm
 • Szybkoschnąca
 • Dobrze szlifowalna
 • Idealna na trudne podłoża
 • Bez wyłamań
 • Bez wykruszeń
Wydajność: ok. 0,55 m2/kg przy grubości 1 mm na równej powierzchni
Pojemności:  15 kg, 7 kg, 1,5 kg

VARIOMAS MAX START jest gotową do użycia, polimerową – wodną, masą szpachlową z dodatkami włókien polipropylenowych (zwanych zbrojeniem rozproszonym) oraz innych włókien wzmacniających o różnych długościach wypływających na podwyższenie wytrzymałości mechanicznej.
Główne zastosowanie masy to:

 • wypełnianie szczelin,
 • naprawa elewacji,
 • uzupełnianie sztukaterii,
 • szkieletowe nadbudowy uszkodzeń,
 • tworzenie konstrukcji, kształtów, makiet z desek lub płyt kartonowo-gipsowych po ich nacięciu i wyprofilowaniu.

Daje mocną, trwałą i nierozerwalną strukturę łączonych elementów. Bardzo dobrze łączy się z flizeliną lub siatką (o ile jest uzasadniona taka potrzeba). Materiał konstrukcyjny dobrze rozprowadza się pacą, kielnią, piórem do gładzi, szpachelkami. Produkt szybkoschnący. Może służyć również do łączeń płyt kartonowo-gipsowych bez udziału siatki lub taśmy flizelinowej. Nadaje się do szpachlowania całych powierzchni: cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, silikatowych i polimerowych (akrylowych), płyt gipsowo-kartonowych oraz cegieł, betonu (we wnętrzach i na zewnątrz). VARIOMAS MAX START po wyschnięciu jest mrozoodporny, elastyczny, odporny na wysokie naprężenia związane ze zginaniem i rozciąganiem. Przeciwdziała spękaniom stałym, pracującym oraz tworzeniu się rys i mikropęknięć skurczowych. Włókna PP zastosowanie w masie nie mają żadnych negatywnych skutków dla właściwości betonów, są całkowicie obojętne chemicznie i bezpieczne dla każdego rodzaju podłoża. VARIOMAS MAX START nie jest powłoką wykończeniową, nadaje się pod szlifowanie (po wyschnięciu jest trudno szlifowalna) i nakładanie kolejnych mas wygłądzających lub gruntów, tynków i farb.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj: gładź szpachlowa
Barwa: kremowa
Standard powłoki wykończeniowej: Q1
Przechowywanie i stosowanie: od +5 do +30°C
Aplikacja: szpachelka budowlana, narzędzia sztukatorskie, pace, kielenki
Czas schnięcia zależny od grubości warstwy i warunków otoczenia: ok. 1-4h na 1 mm grubości warstwy
Ilość warstw: zależnie od potrzeby
Grubość warstwy: 1-5 mm
Wielkość ziaren: do 0,4 mm
Mycie narzędzi: woda
Gęstość: ok. 1,4 kg/dm3
Odczyn pH: ok. 8,0
Zawartość lotnych związków organicznych (dopuszczalne 30 g/l): nie zawiera LZO
Gwarancja: 18 miesięcy od daty produkcji
Dedykowanie podkłady: GRUNTIN 1:1

Przeznaczona do nakładania na zewnątrz i wewnątrz budynków na ściany w pomieszczeniach mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych, magazynowych oraz obiektów użyteczności publicznej. Szpachla zalecana jest do pierwotnego nakładania na podłoża z różnorodnych materiałów budowlanych, takich jak: tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i tynki polimerowe (np. akrylowe), beton, gips, drewno, materiały drewnopochodne, płyty gipsowo-kartonowe po zagruntowaniu odpowiednim preparatem (takim jak: GRUNTIN (w przypadku chłonnych i pylących podłoży), GRUNTIN 1:1 (w przypadku bezsiatkowego łączenia płyt g-k), PREMAL FIX (w przypadku mało chłonnych lub niechłonnych podłoży), PREMAL BET (w przypadku doklejania elementów), w zależności od podłoża i rodzaju materiałów. Możemy zastosować dodatkowo siatkę lub flizelinę w przypadku tworzenia trwałych konstrukcji płytowych lub w uzasadnionych przypadkach.

Powierzchnię przeznaczoną do szpachlowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, tapety, odtłuścić, odkurzyć i zagruntować. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny można szpachlować dopiero po 28 dniach sezonowania. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym, odkurzyć i zagruntować. Na przygotowaną powierzchnię nakładać masę szpachelką budowlaną, piórem do gładzi, pacą tynkarską, pacą wenecką, kielenką, narzędziami sztukatorskimi. Po wyschnięciu, w przypadku nierówności, przeszlifować papierem ściernym, odkurzyć, zagruntować (GRUNTIN), w celu wygładzenia nakładać kolejne masy typu Variomas zgodnie z ich Kartą Techniczną i przeznaczeniem. Zalecane jest nakładanie jedno lub kilkukrotne. W przypadku szlifowania użyć: papiery ścierne lub gąbki do szlifowania: P60-P120). Na dokładnie wysuszoną i odpyloną warstwę można nakładać dedykowane grunty pod odpowiednie gładzie, szpachle, farby i tynki nawierzchniowe na bazie spoiw organicznych i nieorganicznych.

Masa gotowa do użycia. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Nie nakładać na podłoże, które ma wilgotność powyżej 5% (sprawdzić higrometrem budowlanym). Podłoże powinno być suche, nie należy go nawilżać. W celu wzmocnienia siły wiązania zalecamy zagruntowanie gruntami dedykowanymi dla odpowiednich podłoży (patrz: grupa podkładów PREMAL). Masę nanosić na podłoże równomierną warstwą na grubość od 1 – 5 mm. W przypadku większych nierówności masę należy nakładać w kilku warstwach po wstępnym utwardzeniu warstwy poprzedniej. W przypadku spoinowania płyt kartonowo-gipsowych należy na łączeniach zatopić w szpachli taśmę zbrojącą z geowłókniny (flizeliny) lub siatkę z włókien szklanych, nie jest to konieczne po nałożeniu masy do warstwy Q2. Po wyschnięciu powierzchnię masy szpachlowej można szlifować pacą z siatką lub papierem ściernym. Zaleca się szpachlowanie przy temperaturze powietrza w zakresie od +5°C do +30°C. Wilgotność względna powietrza poniżej 70%. Duże różnice wilgotności i temperatury mogą mieć wpływ na efekt końcowy.

INNE PRODUKTY Z KATEGORII