FEIDAL Polska Sp. z o. o., Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 12a
         
         

FEIDASIL

FEIDASIL

Silikonowa farba fasadowa

  • Paroprzepuszczalna
  • Hydrofobowa
  • Matowa
Wydajność: W zależności od struktury podłoża:
8 m²/l – 1 warstwa
5 m²/l – 2 warstwy
Pojemności:  5L, 10L

FEIDASIL – wodorozcieńczalna farba silikonowa przeznaczona do wykonywania powłok malarskich na zewnątrz budynków. Charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami paroprzepuszczalności oraz niską nasiąkliwością powierzchniową. Dodatki silikonowe skutecznie zabezpieczają powłokę przed działaniem czynników atmosferycznych oraz obniżają podatność na zabrudzenia. Zabezpiecza ściany zewnętrzne budynków przed wchłanianiem wilgoci. Tworzy jednorodną, odporną powłokę. Zawiera dodatki zabezpieczające przed porostem glonów i grzybów.

INFORMACJE

Rodzaj farby: farba fasadowa
Kolorystyka: biała i do barwienia
Baza: A, C
Stopień połysku: mat
Granulacja: drobna < 100 µm
Zalecana ilość warstw: 2
Czas schnięcia: 3-4h
Współczynnik przenikania pary wodnej:
średni 15 < V < 150 g/(m2·24 h); 0,14 < Sd < 1,4 m
Aplikacja: pędzel, wałek, natrysk
Gęstość farby: ok. 1,45 kg/dm3
Odczyn pH: ok. 8.0
Zawartość lotnych związków organicznych (dopuszczalne 30 g/l): < 30 g/l LZO
Gwarancja: 18 miesięcy od daty produkcji
Dedykowane podkłady:

FEIDASIL polecana jest do renowacyjnego malowania powierzchni narażonych (i wymagających wysokiej odporności) na działanie czynników atmosferycznych. Może być stosowana na wszelkie typowe podłoża budowlane jak np.: cienkowarstwowe tynki mineralne, beton, cegły, tynki cementowe, cementowo-wapienne.

Podłoże powinno być nośne (bez rys i spękań), suche, równe, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów. Wolne od resztek farb, porostów, mchów, glonów, pleśni, plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego oraz środków antyadhezyjnych – obniżających przyczepność. Wszystkie luźne, niezwiązane właściwie z podłożem warstwy należy usunąć. Ewentualne ubytki uzupełnić zgodnie ze sztuką. Świeże tynki cementowe i cementowo-wapienne wymagają odpowiedniego sezonowania (4 tygodnie), a przed wymalowaniem farbą FEIDASIL należy je zagruntować preparatem PENETRATOR PROTECT w celu ograniczenia chłonności i wzmocnienia podłoża. Przy malowaniu pierwszej warstwy, do farby można dodać niewielką ilość wody do 5%.

Farba FEIDASIL jest gotowa do użycia. Dopuszcza się tylko korekcyjne rozcieńczanie przez dodatnie maksymlanie do 5% wody. Nie łączyć z innymi materiałami. Bezpośrednio przed użyciem należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania mieszadłem ręcznym lub mechanicznym, wolnoobrotowym, aby nie doprowadzić do zapienienia. Zaleca się nanoszenie dwóch warstw farby za pomocą pędzla malarskiego, specjalnego wałka malarskiego do farb elewacyjnych z poliamidu tkanego o dł. włosia min. 18 mm lub przez natrysk (w tym także metodą „airless”) dyszą: LP 517, LP 519, LP 521. Natrysk mechaniczny stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie. Drugą warstwę farby nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy, czyli po upływie 3-4 godzin. Zaleca się malowanie przy temperaturze powietrza w zakresie od +5°C do +25°C. Wilgotność względna powietrza poniżej 70%. Duże różnice wilgotności i temperatury mogą mieć wpływ na efekt końcowy. Należy stosować tą samą partię produkcyjną przy malowaniu poszczególnych ścian. W przypadku konieczności użycia produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się zmieszanie ich ze sobą w celu ujednolicenia odcienia.
Uwaga! Nie malować przy silnym wietrze lub niebezpieczeństwie pojawienia się deszczu, a także nie malować powierzchni bezpośrednio nasłonecznionych.

INNE PRODUKTY Z KATEGORII