FEIDAL Polska Sp. z o. o., Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 12a
         
         

SOLID

SOLID

Farba fasadowa polimerowo-silikonowa

  • Matowa powłoka
  • Silnie kryjąca
  • Łagodny zapach
  • Przyjemne malowanie
Wydajność: 12-14 m²/L
Pojemności:  5L, 10L

SOLID jest matową farbą fasadową, na bazie dyspersji akrylowej. Farba jest odporna na działanie warunków atmosferycznych. Dostępna w kolorze białym oraz w systemie barwienia Feidal. Wodorozcieńczalny produkt o neutralnym zapachu, dostarczany jest w formie gotowej do użycia.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj farby: farba fasadowa
Kolorystyka: biała lub do barwienia
Baza: A, B
Stopień połysku: głęboki mat GU 3
Wielkość ziarna: S2 (średnie)
Przenikalność pary wodnej: V2 (średnia)
Przepuszczalność wody W24: W3 (mała)
Zalecana ilość warstw: 2
Czas schnięcia: 3h
Aplikacja: pędzel, wałek, natrysk
Gęstość farby: ok.  kg/dm3
Odczyn pH: ok.
Zawartość lotnych związków organicznych (dopuszczalne 30 g/l):
Dedykowane podkłady:

Farba SOLID przeznaczona jest do malowania wszelkich nośnych podłoży mineralnych lub powłok na spoiwach syntetycznych. Może być stosowana do renowacji starych powłok malarskich na bazie akrylowych farb dyspersyjnych, imitacji kamienia, kamieni naturalnych, murów ekranowych. Dzięki zastosowaniu dyspersji akrylowej produkt charakteryzuje się wysoką trwałością.

Podłoże powinno być czyste, suche, wolne od pyłów i innych środków obniżających przyczepność. Pylące podłoża należy wzmocnić gruntem głęboko penetrującym Feidal. Nowe podłoża należy zagruntować przy użyciu Feidal Grunt do farb elewacyjnych GF. Odpowiednio przygotowane podłoże można malować pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. Farba przed użyciem może być rozcieńczana wodą wg zasady: pierwsza warstwa max 3%, druga warstwa – bez rozcieńczenia. Temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż +5oC.

Farba SOLID jest gotowa do użycia. Dopuszcza się tylko korekcyjne rozcieńczanie przez dodatnie maksymlanie do 5% wody. Nie łączyć z innymi materiałami. Bezpośrednio przed użyciem należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania mieszadłem ręcznym lub mechanicznym, wolnoobrotowym, aby nie doprowadzić do zapienienia. Zaleca się nanoszenie dwóch warstw farby za pomocą pędzla malarskiego, specjalnego wałka malarskiego do farb elewacyjnych z poliamidu tkanego o dł. włosia min. 18 mm lub przez natrysk (w tym także metodą „airless”) dyszą: LP 517, LP 519, LP 521. Natrysk mechaniczny stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie. Drugą warstwę farby nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy, czyli po upływie 3-4 godzin. Zaleca się malowanie przy temperaturze powietrza w zakresie od +5°C do +25°C. Wilgotność względna powietrza poniżej 70%. Duże różnice wilgotności i temperatury mogą mieć wpływ na efekt końcowy. Należy stosować tą samą partię produkcyjną przy malowaniu poszczególnych ścian. W przypadku konieczności użycia produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się zmieszanie ich ze sobą w celu ujednolicenia odcienia.
Uwaga! Nie malować przy silnym wietrze lub niebezpieczeństwie pojawienia się deszczu, a także nie malować powierzchni bezpośrednio nasłonecznionych.

INNE PRODUKTY Z KATEGORII